ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Στο ΕΠΑΛ οι ΕΓΓΡΑΦΕΣ γίνονται τον ΙΟΥΝΙΟ, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων ΚΑΙ ΜΈΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, εκτος από αυτούς που έχουν παραπεμφθεί για την περίοδο του Σεπτεμβρίου, που μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους μέχρι 10 ημέρες μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Εάν έχεις γραφεί σε άλλο σχολείο (Γενικό Λύκειο ή ΕΠΑΛ) και θέλεις να φοιτήσης στο ΕΠΑΛ ΒΑΡΗΣ, μπορείς να γίνει με ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ. Αυτό γίνεται την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου, κατά περίπτωση.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την εγγραφή χρειάζονται:
  • Απολυτήριος τίτλος (Γυμνασίου ή Λυκείου)
  • Πιστοποιητικό γέννησης ή αστηνομική ταυτότητα.
  • Τρείς φωτογραφίες.
  • Αίτηση.
  • Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599

Για τους αλλοδαπούς μαθητές απαιτείται :
  • Το πιστοποιητικό γέννησης να είναι μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Αν οι αλλοδαποί μαθητές είναι ενήλικοι απαιτείται επιπλέον:
  • Η κάρτα παραμονής ή βεβαίωση για έκδοση ή ανανέωση της κάρτας παραμονής.